CV

 

Bakgrunn

Øierud har arbeidet aktivt som billedkunstner siden 1984. Men allerede som svært ung ble hun regnet som talentfull av sine tegnelærere. Som 14-åring ble hun elev i Brask Danielsens Atelier, som var beregnet på voksne. Her lærte hun å tegne etter levende modell.
Øierud har fagutdannelse fra videregående skole for estetiske fag og har gått i lære som dekoratør på keramikkfabrikken Trifa i Halden under billedkunstneren og keramikeren Otto Mulders.
Øierud har også studert under den anerkjente billedkunstneren Marit Aabel.
i 1988 fikk hun Norsk Kulturråds debutantstøtte og materialstipend. I 1989 ble hun medlem av Unge Kunstneres Samfund UKS og Norske Billedkunstnere NBK.

Øierud er utdannet cand.polit i pedagogikk fra UiO og skrev sin hovedoppgave om estetikk: estetikkens rolle i vår kultur og i norsk skole. Ved å analysere alle norske læreplaner fra 1939 til og med L97 kunne hun påvise at den norske skole i denne perioden og sannsynligvis fremdeles har en instrumentell forståelse av kunst og estetikk. I alle norske læreplaner legitimeres estetikk med i hvilken grad den er nyttig av sosiale, psykologiske eller faglige grunner.
Det vil si at kunst og estetiske aktiviteter i skolen kun er nyttig dersom den tjener interesser utenfor seg selv.
Hun har spesialpedagogikk, Norsk som andrespråk og kulturkunnskap og folkloristikk i fagkretsen.

Øierud jobbet i perioden 2003 – 2012 på lærerutdanningen på Høgskolen i Buskerud, i dag Høgskolen i Sørøst- Norge.Her underviste hun bl.a. i estetiske læringsprosesser, tegningens rolle i barns skriftspråkutvikling og hadde FOU prosjekt om bl.a. friformkart (tegning som læringsstrategi) og lek/lekens betydning for barns utvikling.
Hun har også hatt en rekke foredrag på Høgskolen i Telemark og ved personaldager i skoler, barnehager og skolefritidsordninger om estetikkens rolle i læring og som faktor i danning og utvikling.

Øierud jobbet som lærer på ungdomstrinnet i perioden 95-2003 hvor hun bl.a. underviste i kunst og håndverk.
Hun startet kunstskole for barn som en del av Modum Kulturskole hvor hun jobbet i flere år.

 

Kunstnerisk virksomhet

Øierud er for tiden distriktsleder for Bildende Kunstnere Hedmark, BKH

Juryerte utstillinger:
Trondheim Kunstforening 1984
Novemberutstillingen Buskerud Bildende Kunstnere BBK 1986
Novemberutstillingen BBK 1987
UKS 89
Novemberutstillingen BBK 1990

Separatutstillinger:
Midtre Gauldal Kunstforening Soknedal 1985
Modum Kunstforening 1988
Oppdal Kunstforening 1990
Galleri Vera Drøbak 2009
Galleri Oksen Porsgrunn 2009
Elverum Kunstforening 2011
Galleri Ludens Kongsvinger 2012
Sør- Odal Kunstforening Skarnes 2015
Rakkestad Kunstforening 2015

Kollektivutstillinger
Galleri Nesodden 1986
Presentasjon av Buskerudkunstnere, Buskerud Bildende Kunstnere, BBK, Nedre Eiker Kunstforening 1988
Modum Kunstforening 1986
Modum Kunstforening 1987
Modum Kunstforening 1988
Galleri Nesodden 1988
Modum Kunstforening 1989
Modum Kunstforening 1995
Åsgårdsstrand Galleri 2009
Bernåsvillaen Drammen 2010 ( kunstutstilling og CD- lansering)
Galleri Ludens Kongsvinger 2013
Kunstbanken Hamar, Kunstmarkedet 2014
Kunstbanken Hamar, Kunstmarkedet 2015
Kunstbanken Hamar, Kunstmarkedet 2016
Natthagen Galleri Løten 2015 Kollektivutstilling med kunstnere fra Bildende Kunstnere Hedmark (BKH)

Innkjøpt av
Tannlegekontor Margareth Haugnes Rygg Sør Odal 2016
Hamar Media Kunstklubb 2015
Natthagen Galleri 2015
Sør – Odal Kunstforening 2015 til Enger skole på Åmot
Modum Kunstforening 1988
Utsmykning Rennebusenteret på Berkåk 1984

Illustrasjoner: jazz- CD´er for Losen Records musikkforlag; Frank Kvinges CD Gaucho Batuta og Wenche Gausdals CD Alegri.
Illustrert musikerparet Sven Ohrvik og Veslemøy Solbergs CD Inn i eventyret.

Bidrag i kunsttidsskrifter:
Kunst Pluss nr.1 2016; Kongsvinger Kunstforening
Kommer: Kunst (Fineart) nr.1 2017: Kan kunstnere promotere sin egen kunst på en slik måte at de kan leve av å være kunstner?

Øierud har vært medlem i utsmykningskomite for Modum Bad og Åmot Kirke i Modum, vært medlem i Kunst i skolen, medlem i utvalg for kultur i Modum Kommune,
deltatt på sommerkurs i kunst på Nansenskolen,
deltatt på kurs om Kunstformidling for Barn på Schäffergården, København.
Hun tok initiativ til og startet pilotprosjektet Kunst for barn i Modum. Prosjektet ble deretter Kunstskole for barn og en del av Kulturskolen i Modum. Øierud jobbet i kulturskolen i flere år sammen med billedkunstnere som Valborg Sirnes, Arne Sørensen og Unn Stixrud.

Øierud har holdt en rekke foredrag om barn og kunst, estetisk læring og kreativitet ved planleggingsdager ved ulike skoler, barnehager og skolefritidsordninger.

Øierud er leder for Bildende Kunstnere Hedmark, BKH og nestleder i Sør-Odal Kunstforening.

Hun har eget galleri på Kongsvinger som har 3-5 utstillinger årlig av profesjonelle kunstnere og kunsthåndverkere.

 

This information will later also be published in English.